Index

# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

#
1x
2-
2x
4+
4x+
4x-
8+

A
Aan de boorden
Aanleggen
Aanleggen met aanlandige wind
Aanleggen met aflandige wind
Aanleggen zonder wind
Ab1
Ab2
Acht
Achterplecht
Achtersteven
Af
Afhouden
Afladen
Afriggeren
Afschrijven
Afschrijving annuleren
Afzetten langs het vlot
Ax1
Ax2
Ax3

B
BPR
Bakboord best
Bankje
Bankklem
Bedankt
Beide boorden gelijk
Beschermbal
Big-blade
Binnenbrengen
Binnenvaartpolitiereglement
Bint
Blad
Boeg
Boegbal
Bokkenpootjes
Boord
Boordboot
Boordriemen
Boven de hoofden
Buikdenning

C
C-boot
C-dubbeldrie
C-dubbeldriemet
C-dubbeltwee
C-dubbeltweemet
C-dubbelvier
C-skiff
C-twee
C-vier
C-één
C1x
C2+
C2x
C2x+
C3x+
C3x-
C4+
C4x+
Cb2
Choppen
Commando's
Coxmate
Cx2
Cx3

D
Diepen
Dode hoek
Doldruk
Dolpen
Draaien met de kiel over land
Draaien met de kiel over zee
Draaikolken
Drukstang
Dubbeltwee
Dubbelvier
Dubbelviermet

E
Eén klaar?

G
Gladde boot
Gundel

H
Haal
Halen bakboord
Halen stuurboord
Handvat
Hangen aan de armen
Hek
Hielsteun
Hoge wal
Hoog scheren
Hoogwater
Houden beide boorden

I
Impeller
In het water
Inpik
Inschuiven
Instappen gelijk

J
J-haal
Jollenveld
Juk

K
Keerstroom
Kiel
Klaarmaken om in te stappen
Klaarmaken om uit te stappen
Klep
Kleppen los
Kleppen waterzijde dicht
Kleppen waterzijde los
Kraag
Krib
Kribbenbijten
Kruisgolven

L
Laat lopen
Laat-lopen-en-houden-gelijk!
Lage doorgang
Lage wal
Land
Landvast
Liggen
Light
Lijfhout
Linkerschouder
Links boven rechts
Lopen

M
Maconblad
Manchet
Medium
Mijn Daventria
Mist

N
Naar binnen
Naar buiten
Naduiken
Nareiken
Neer
Neerzetten
Noodstop
Normale haal

O
Obelixhaal
Op de schragen
Opladen
Oplopen
Opriggeren
Opstapplankje
Over de rol
Overhellen naar bakboord
Overhellen naar stuurboord
Overslag
Overslagen waterzijde los

P
Pak weer op
Pianospelen
Pikhaak
Pogies

R
RIJ
Rechterschouder
Recover
Remtouw
Riemen bakboord hoog
Riemen stuurboord hoog
Rigger
Ritme
Roer
Roerjuk
Roerpen
Ronde Golf
Ronden
Ronden op de kribstroom stroomafwaarts
Ronden op de kribstroom stroomopwaarts
Ronden over bakboord
Ronden over stuurboord
Ronden stroomafwaarts
Ronden stroomopwaarts
Rondmaken

S
Schade
Scheepvaart
Scherpe golf
Scullboot
Sculls
Skiff
Slagklaar
Slagklaar maken
Sliding
Slifferen
Slippen bakboord
Slippen beide boorden
Slippen stuurboord
Snoeken
Spant
Speedcoach
Spiegel
Spoelhaal
StH
StIJ
StRIJ2
StRIJ4
StW
Staande golven
Stop
Stoppen
Strijken
Strijken bakboord
Strijken gelijk
Strijken stuurboord
Strijken wie strijken kan
Stroming
Strong
Stroomsterkte
Stuurboord sterk
Stuurstoel
Stuurtouwtje

T
Taft
Tenen aan de rand
ThH
ThIJ
Tillen gelijk
Trekstang
Tubben
Tweezonder

U
Uitbrengen
Uitpik
Uitschuiven gelijk
Uitstappen
Uitstappen gelijk
Uitstappen naar land vanaf boeg
Uitstappen naar zee vanaf boeg
Uitstappen richting land
Uitstappen richting zee
Uitzakken gelijk
Uitzetten gelijk

V
Vast blad
Vastroeien
Verlijeren
Vernauwing
Vetergang
Viermet
Vin
Vlaggen
Voetenbord
Voor de buiken
Voorplecht
Voorsteven

W
Wal grijpen
Water naderen
Wherry
Wiegen
Wind-tegen-stroom

Z
Zadel
Zagen
Zee
Zwemvest