6. Botentransport

Boten hebben doorgaans veel te lijden van het transport, meestal doordat de boten niet goed geladen worden of door manoeuvreer fouten van de bestuurders. Het laden en het rijden van botenwagens gebeurt door leden die daarvoor zijn opgeleid mede gelet op de verantwoordelijkheid die zij hiervoor dragen. De vereniging organiseert jaarlijks een aparte cursus voor het af- en opriggeren, op- en afladen en rijden van de boten.

6.1 Botenwagens

Daventria heeft twee botenwagens die geschikt zijn voor het vervoer van boten, de Baas Boven Baas en de Boerwage. In onderstaande tabel staan de belangrijkste eigenschappen van de botenwagens gegeven. De Baas Boven Baas is geschikt voor alle boottypen en kan meer boten laden dan de Boerwage.

De Baas Boven Baas is een botenwagen die lastig achteruit te rijden is (alleen voor zeer geoefende rijders). Het is derhalve handiger om voor het manoeuvreren te ontkoppelen en handmatig op zijn plek te zetten. De achterkant van de Baas Boven Baas is inschuifbaar, echter aangezien de voorzijde en achterzijde (in uitgeschoven toestand) middels spanbanden met elkaar verbonden zijn vanwege de stijfheid, mag de Baas Boven Baas NIET ingeschoven worden.

De Boerwage is een lichte botenwagen geschikt voor het vervoeren van de meeste boottypen, behalve voor ongedeelde gladde vieren en achten. De Boerwage is speciaal bedoeld voor het vervoer van een klein aantal boten door bestuurders zonder BE-rijbewijs.

  Baas Boven Baas Boerwage
Type Schamelwagen Eenasser
Ledig gewicht 940 kg 450 kg
Maximum toelaatbaar gewicht 1500 kg 750 kg
Maximum laadvermogen 560 kg 300 kg*
Maximale lengte lading 13,5 m 11 m*
Maximum aantal C4-en 5 2
Geremd Ja Ja
Stekker 13 polig 13 polig
Kentekenbewijs Eigen Geen
Bandenspanning (koud) 3 bar 3 bar

* niet geschikt voor gladde vieren en (gedeelde) achten

Beide botenwagens staan op het terrein van de jachthaven, het “Jollenveld”. De botenwagens staan direct links van het hek in schuine positie. Ten opzichte van het schuifhek staat eerst de Boerwage daarnaast de Baas Boven Baas. De botenwagens zijn voorzien van een disselslot. Een geladen botenwagen mag ‘s nachts niet op de parkeerplaats blijven staan, wel op het Jollenveld. Op het Jollenveld mogen geen auto’s komen, de botenwagens dienen derhalve handmatig naar binnen geduwd te worden.6.2 Reserveren van de botenwagen

De botenwagens kunnen gereserveerd worden via de botenwagen commissie (bowacie@daventria.com). De botenwagencommissie zal vervolgens contact opnemen om te inventariseren welke botenwagen nodig is en om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de botenwagen. Als de bestuurder voor de eerste keer komt, krijgt de bestuurder een uitleg over het gebruik van de botenwagen, de plaats waar de sleutels liggen, codes van het slot en het terugplaatsen van de botenwagens.

Toewijzing van de botenwagens geschiet door de botenwagen commissie, waarbij in onderling overleg  gezocht wordt naar de meest optimale verdeling.

6.3 Op- en afriggeren van boten

Voordat boten worden opgeladen worden de drukstangen, riggers, bankjes en eventueel het stuurstoeltje verwijderd. De kleppen van de luchtkamers worden gesloten en de impellers worden afgeplakt.

Voor het verwijderen van de riggers en drukstangen is een sleuteltje 10 / 13 nodig. Begin altijd met het losmaken van de drukstang. De bouten en moeren worden weer op de boot de boot gedraaid en licht vastgedraaid om lostrillen te voorkomen. Losse potjes om moeren te vervoeren hebben de neiging zoek te raken. Uitzonderingen zijn de Karpe Diem en de Pluck den Dag. Deze boten hebben aparte bouten voor de scull en boordriggers, derhalve blijven de bouten aan de riggers. Let bij het afnemen van de drukstang op de flenzen, deze zijn zwak en breken snel. De riggers en drukstangen worden zo goed mogelijk gemerkt en samengebonden.

De bankjes dienen altijd los vervoerd te worden omdat ze anders gaan stuiteren en de wieltjes en slidings kapot gaan. De bankjes dienen behoedzaam uitgenomen te worden (niet door de stopjes heen timmeren) en worden bij voorkeur rechtop in een apart kratje vervoerd. Indien dit niet kan dan samenbinden en voorzien van bootnaam en roeiplek.

6.4 Op- en afladen van boten

De meeste boten worden opgeladen met de boegbal naar voren. Een uitzondering zijn de gladde vieren. Omdat de boeg langer dan de achtersteven heeft het de voorkeur deze met de boegbal naar achteren te vervoeren. De gladde vieren worden bij voorkeur zo hoog mogelijk geplaatst op de botenwagen. De boten mogen wettelijk maximaal een meter uitsteken na het laatste, vaste (uitschuif)deel van de botenwagen.

Boten dienen op het boord te liggen, voor skiffs zijn zadeltjes beschikbaar waar de taft op kan rusten. Boten worden met twee spanbanden vastgelegd op de plek waar het boord op de dwarsligger rust. Daarnaast worden de boten met een remtouw geborgd.

Bijgaande schema's van de Baas Boven Baas en Boerwage laten zien op welke wijze boten op de beste wijze op de botenwagens geladen worden.


6.5 Rijden

Het rijden van een botenwagen vraagt oefening en vaardigheid en de ervaring leert dat het rijden met een botenwagen niet voor iedereen is weggelegd. Indien de bestuurder geen ervaring heeft met het rijden van zware en lange aanhangers is het verstandig om eerst in overleg te gaan met de botenwagencommissie.

6.5.1 Wettelijke richtlijnen
Om met de botenwagens te mogen rijden zijn er bepaalde wettelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn afhankelijk van een aantal technische aspecten van auto en aanhangwagen.

In zijn algemeenheid mag een aanhangwagen met een B-rijbewijs gereden worden indien:

  • Het maximaal toelaatbare gewicht van de aanhangwagen maximaal 750kg bedraagt;
  • Het maximaal toelaatbare gewicht van de aanhangwagen meer dan 750kg bedraagt, maar het maximaal toelaatbare gewicht van de totale combinatie (auto en aanhangwagen) niet meer dan 3.500kg bedraagt.
  • Indien de combinatie niet aan deze eisen voldoet is een BE-rijbewijs noodzakelijk. De Boerwage mag dus altijd met een B-rijbewijs gereden worden (maximaal toelaatbaar gewicht 750kg). De Baas Boven Baas mag alleen met een B-rijbewijs gereden worden indien het maximum toelaatbare gewicht van de auto niet meer dan 2.000 kg bedraagt.

Houdt er ook rekening mee dat de massa van de aanhangwagen en belading niet het maximum trekgewicht (geremd) overstijgt.

Met de onderstaande tabel kan de bestuurder berekenen welke boten hij mee kan nemen en tot welk gewicht hij / zij kan laden.

Boottype Lengte Breedte Hoogte Gewicht
Skiff 8,5 0,3 0,4 15 kg
Twee 10,0 0,4 0,4 25 kg
Vier 12,5 0,5 0,5 50 kg
Acht 18,0 0,6 0,5 100 kg
C2 9,0 0,7 0,5 40 kg
C4 11,0 0,8 0,5 85 kg

6.5.2 Aansprakelijkheid
De bestuurder is gedurende het gebruik van de botenwagen te allen tijde verantwoordelijk voor de wagen en zijn lading, het opladen en afladen en het deugdelijk vastzetten van de boten. Tevens raden wij de bestuurder dringend aan om te zorgen voor een bijrijder die kan helpen bij het manoeuvreren met de botenwagen, met name bij de Baas Boven Baas.

De aanhangers zijn verzekerd tegen diefstal. De wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd via de verplichte WA-verzekering van het trekkende voertuig van de bestuurder. Schade die door schuld van de bestuurder aan de aanhanger ontstaat, is niet door Daventria verzekerd. In voorkomende gevallen zal de schade op de (verzekering van de) bestuurder verhaald worden.

De krik, spanbanden, zadeltjes, dekzeilen, disselsloten, verloopstekkers en een kopie kentekenbewijs (alleen Baas Boven Baas) die horen bij de botenwagen worden compleet gehouden door de bestuurder. De bestuurder die de botenwagen aanvraagt is verantwoordelijk voor het schadevrij inleveren van de botenwagen met alle toebehoren. Het komt geregeld voor dat er schades ontstaan of vermissingen zijn aan de botenwagens. Let goed op het aantal hangschragen wat meegaat. Ze worden vaak geleend door andere ploegen als je zelf op het water bent, remedie is ze in de bowa terugleggen tijdens wedstrijd. Geef schades en vermissingen ALTIJD door bowacie@daventria.com zodat de reparatie kan worden uitgevoerd.

Er is tevens een checklist beschikbaar met toebehoren die in de botenwagen horen te liggen.

6.5.3 Vergoeding
De bestuurders van de botenwagen mogen € 0,35 per kilometer voor de Baas boven Baas en € 0,20 per kilometer voor de Boerwage declareren bij de penningmeester, tot aan de grens van Nederland. Voor gereden kilometers in het buitenland krijgen de bestuurders geen vergoeding.

Voor privégebruik (bijvoorbeeld eigen toertocht of een vakantiereis) geldt een vergoeding van € 35,00 per dag tot een maximum van  € 150,00 per week.

Snelheidsovertredingen en overtredingen die het gevolg zijn van het afwijken van de regels voor normaal weggebruik, komen voor rekening van de bestuurder van het voertuig die de botenwagen trekt. De maximum snelheid voor het rijden met een aanhanger is 90 km per uur.